HISTORIEK

Het ensemble Gospodi werd in 1982 opgericht door Herman Elegast (tenor) en Guido Cassiman (bariton).
Samen met Jos Simal (bariton) en Paul Nieuwdorp (bas) begon hun ontdekkingsreis doorheen de muziek van de Slavisch-Byzantijnse liturgie. De nauwgezette selectie van partituren vroeg van meet af aan ijverig speurwerk in een tamelijk gesloten wereld.

De beheersing van de uitspraak, de vertaling van de liturgische teksten en de juiste interpretatie van de muziek brachten Gospodi in nauw contact met slavisten, iconografen en de monnikengemeenschap van Chevetogne.

Het ensemble produceerde verscheidene cd’s en verzorgt geregeld concerten in binnen- en buitenland.

Vandaag bestaat het kwartet uit Jonas Gedeshi (altus), Michaël Wittoek (tenor), Wenceslaus Mertens (bariton) en Frederik Meireson (bas).

SYMBOLIEK

“GOSPODI” is in het kerkslavisch de aanroepende vorm van God en betekent “O Heer”.

Het embleem van het Gospodi-kwartet is een grafische weergave van de beroemde Triniteitsicoon die de Russische monnik Andrej Roebljev ca. 1425 heeft geschilderd. De icoon wordt ook wel “Gastvrijheid van Abraham” genoemd en is ontleend aan de oudtestamentische passage waarin Abraham en zijn vrouw Sara bezoek krijgen van de Heer in de vorm van drie mannen (Genesis 18). Deze icoon wordt beschouwd als de onovertroffen voorstelling van God: drie volkomen gelijke engelen, die de Onvoorstelbare suggereren als Vader, Zoon en Heilige Geest.

Bij het zingen staan de vier zangers van Gospodi naar elkaar toegekeerd, het midden leeg latend. Hierbij doen ze denken aan de zogenaamde symphonia. Dit is de cirkel van de vier evangelisten die in de aanvangsminiatuur van het oudste geïllustreerde Griekse evangeliehandschrift (ca. 500) – het evangelie van Rossano – beklemtonen hoe ze in eenklank met elkaar de Blijde Boodschap verwoorden.

gospodi